Trondheim Jernbanestasjon

Nytt plattformdekke
Jernbaneverket/ Reinertsen AS
Rehabelitering av plattformdekkene på TR.Jernbanestasjon.
Vannbårent snøsmelteanlegg – ca 25000meter Uponor Meltaway Ø20mm rør
er lagt på isolasjon under betongdekke.