Tillertorget – Gmax

Ny Gmax butikk på Tillertorget
Rørtekniske anlegg ifm med ny butikk