Liljendal Byggetrinn I og II

Byggherre: Trym Bolig Entreprenør: Teknobygg Entreprisekostnad eks. mva: 147 millioner kroner Bruttoareal: 11.000 kvm Liljendal er boligprosjektet som ligger midt i utviklingsområdet mellom Lade og Strindheim. Byggetrinn I av Liljendal består av to adskilte blokker, på fire og seks etasjer med henholdsvis 26 og 39 boenheter. Det gamle herresetet Falkenborg blir nærmeste nabo til Liljendal-byggene. Blokkene er bundet sammen med en felles …

Blussuvoll allè

Byggherre: Veidekke Eiendom AS, Pb. 507 Skøyen, 0214 Oslo Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS Prosjektet Blussuvoll allè består av til sammen 76 boenheter, fordelt på 3 blokker Blussuvoll allè inneholder 76 leiligheter og har et areal BRA i 1-4.etg. på ca. 6900m2, og BRA-S ca 5800m2. Kjelleren inneholder parkering, boder, tekniske rom, heis og trapperom. Totalt bruksareal kjeller ca. 3000m2. Rørfunn …

Ladebyhagen BT1

TYPE: Leilighetsbygg BYGGHERRE: OBOS AS ENTREPRENØR: Reinertsen AS ENTREPRISE: Rørtekniske anlegg
 TIDSPUNKT: høsten 2013 – høsten 2014 INFO: Ladebyhagen BT 1, Blokk A + blokk B- 72 leiligheter.
 Sanitær, varme og sprinkleranlegg, prosjektert og utført av Rørfunn.

Persaunet BT4

TYPE: Leilighetsbygg BYGGHERRE: Veidekke Eiendom ENTREPRENØR: Veidekke Entreprenør AS ENTREPRISE: Rørtekniske anlegg TIDSPUNKT: 2012 –2013 INFO: Persaunet BT3 og BT4 – 90 leiligheter. Sanitær, varme og sprinkleranlegg, prosjektert og utført av Rørfunn

VOLL STUDENTHJEM BT3

Oppdragsgiver: Frost Eiendom AS Totalentreprenør: Veidekke AS Prosjekterte og utførte den rørtekniske Anlegget: ca 220 studentboliger.