Forbered deg til vinteren

Frost kan føre til sprukne rør og vannlekkasjer. En utekran med god frostsikring er lurt for å unngå skader. Her er Skikkelig rørleggers tips til hva du bør huske på i vinterkulden.

* Det er viktig å bruke egne kraner beregnet på utendørs bruk. Disse kranene vil være frostfri ved korrekt montering og bruk.

* Velg en kran med god frostsikring. Aller helst skal frostsikringen fungere selv når slangen er tilkoblet. Da vil slangen og kranen tømme ut alt vann som er i veggen, slik at om det blir minusgrader er det ikke noe vann som kan gi verken frostskader eller vannlekkasje.

* Frostfrie kraner vil tømme seg selv, selv om slangen sitter på gjennom en dreneringsnippel fremme på kranen.

* Husk likevel å koble ifra slangen før vinteren kommer, ellers vil slange og slangevogn lett fryse i stykker. Husk også å tømme slangen før vinteren og lagre den innendørs.

* Det finnes egne utekraner der du kan regulere både varmt og kaldt vann.

* Ofte skyldes frost i vannrør at rørene er plassert på steder som blir veldig kalde, slik som i yttervegger, kalde kjellere og andre uoppvarmede rom. Frostskader kan imidlertid unngås.