Varmtvanns
bereder

 

Varmtvannsberedere


Rørfunn as kan bytte ut deres gamle varmtvannsbereder med en ny som er energiøkonomisk bedre, vi anbefaler også størrelse på bereder etter deres behov.
Rørfunn har også hurtigvarmende beredere. Hvis man går tom for varmt vann vil disse varme opp nok vann til en dusj på 10 minutter.
Varmtvannsberedere bør stå i et rom med sluk, eller vannsikres med magnetventil og gulvføler som stenger vannet ved en lekkasje.

Rørfunn as anbefaler å bytte varmtvannsbereder når berederen er 20 år, dette for å unngå vannskader og feil på bereder.


98 01 11 11
post@rorfunn.no

Bestill gratis befaring

Hva gjelder henvendelsen? (*)

Gratis befaring?
Ja

Trenger du rørlegger?

Kontakt oss i dag

Kontakt