Varmepumpe

 

Varmepumpe


Rørfunn AS leverer og installerer varmepumpe i for hold til den beste optimale løsningen tilpasset din bolig. Vi leverer varmepumper for bruk i tilknytning til vannbårne varmeanlegg, gulvvarme og / eller radiatorer – samt oppvarming av varmt tappevann.
Ta kontakt for befaring av ditt varmeanlegg for å sikre at du får en riktig løsning.

Slik fungerer en varmepumpe

Sola overførere varmeenergi til jorden,luften og sjøen rundt oss, som vi kan utnytte til oppvarming av våre boliger på en miljøvennlig måte. Varmepumpen utnytter den akkumulerte varmeenergien, henter den fra jord/luft/sjø og overfører energien inn i våre boliger til oppvarming /tappevann. Det er fire hovedsystemer:

Bergvarmepumpe

En bergvarmepumpe anvender solenergien som er lagret i fjellet – energi som kan utnyttes til å varme opp boligen din og varmtvannet. Solenergi som hentes fra fjellgrunnen er den vanligste løsningen. Det borres hull i fjellet hvor rør senkes ned til 100-200 meters dybde.

Les mer om vår leverandør Thermia bergvarmepumper.

Luftvarmepumpe

Med en luft/vann varmepumpe slipper du både å bore og grave. I stedet henter du energien direkte fra uteluften ved hjelp av en luftmodul. For å få ett komplett system som dekker hele husets varmebehov, og som også gir varmt vann, kreves en såkalt luft/vann varmepumpe. Til sammenligning kan en luft/luft varmepumpe kun benyttes som et supplement til annen type oppvarming, og den kan ikke produsere varmtvann. En uteluftvarmepumpe gir ikke like høy varmefaktor når det er kaldt ute.

Les mer om våre Thermia luftvarmepumper.

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumpen utnytter solenergien som er lagret i jordsmonnet via en slange som graves ned på tomten. Hvis fjellgrunnen ligger dypt, eller du av andre årsaker ikke vil eller kan bore på tomten, kan du velge en løsning med jordvarmepumpe.

Sjøvarmepumpe

Med en sjøvarmepumpe henter du solenergien som lagres i sjøvannet. Dette skjer gjennom en slange som senkes ned på sjøbunnen og holdes på plass ved hjelp av tyngder. Hvor lang slange som kreves avhenger av husets forutsetninger og varmepumpens størrelse. Prinsippet er i øvrig det samme som for fjell- og jordvarme.


98 01 11 11
post@rorfunn.no

Bestill gratis befaring

Hva gjelder henvendelsen? (*)

Gratis befaring?
Ja

Trenger du rørlegger?

Kontakt oss i dag

Kontakt