Vannsjekk / Kontroll

 

Vannsjekk / Kontroll


Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir oversvømt av vann. Årsakene til dette er mange: Utslitte pakninger, kraner som går i stykker, slanger som sprekker eller rør som fryser. Utbedring av slike skader er svært kostbart, omfattende og tidkrevende. Rørfunn’s VANNSJEKK er en faglig kontroll/ inspeksjon av samtlige våtrom i leiligheter i boligen/leiligheten eller sameier. Kontrollen omhandler alle rom med vann/ avløp, og omfatter de synlige komponentene som har med vann å gjøre. Slik som:

  • Batterier/kraner, rør, rørisolasjon, sluk og vannlås
  • Vaskemaskin-/oppvaskmaskintilkoblinger
  • Varmtvannsbereder, alder og plassering
  • Feste av vask, servant og toalett
  • Sjekk av rør i rørskap, tettinger, overløp etc.
  • Slanger og koblinger

Det foretas ikke undersøkelser av komponenter som er inne i vegg, gulv og tak, og heller ikke fuktmåling på flater. 
Vannsjekken utføres av teknisk faglig kompetent personell. 
Vi anbefaler til å ta Vannsjekken av mange årsaker. Vannsjekken er blant annet med på å forhindre og begrense vannskader og store utgifter. I tillegg kan dere få rabatt på deres forsikringspremie de neste årene.

Rørfunn utarbeider en oversiktlig tilstandsrapport hvor vi beskriver tilstanden til det rørtekniske anlegget samt beskriver hvilke tiltak som dere må gjøre for å få røranlegget i riktig forskriftsmessig stand.

For å oppnå formålet med vannsjekken, er oppfølgingen svært sentral – utbedringer av punkter i tilstandsrapporten, samt oppfølging i etterkant av eieren selv. Dette har selvfølgelig Rørfunn et forslag til

Rørfunn as er en rørlegger tilknyttet Rørentreprenørene Norge – «SKIKKELIGRØRLEGGER» 
her har vi utarbeidet en egen Sjekkliste vanntest – som kan gjøres selv hvert år.


98 01 11 11
post@rorfunn.no

Bestill gratis befaring

Hva gjelder henvendelsen? (*)

Gratis befaring?
Ja

Trenger du rørlegger?

Kontakt oss i dag

Kontakt