Tette avløp

 

Tette avløp


Når avløpene begynner å bli tette vil dette merkes på at vannet renner sent ned i avløpet, eller at det blir en “klukke” lyd i avløpet etter bruk. Hvis det er sluk i gulvet er det trolig rengjøring nedi sluken som skal til. Dette gjøres ved at vannlås tas ut av sluken og slukpotten rengjøres. Det kan også benyttes flytende avløpsåpner på flaske, men husk at dette kan føre til misfarging av servant o.l.

Rørfunn kan bistå med spyling av avløpsrør, samt rengjøring av sluk, vannlås o.l.


98 01 11 11
post@rorfunn.no

Bestill gratis befaring

Hva gjelder henvendelsen? (*)

Gratis befaring?
Ja

Trenger du rørlegger?

Kontakt oss i dag

Kontakt