Rørfunn resertifisert

Rørfunn ble resertifisert som MILJØFYRTÅRN – gode tilbakemeldinger fra sertifisør.
Som:

1. Rørfunn gir et overraskende proaktivt og nyttig inntrykk av sin virksomhet og i ordets rette forstand et FYRTÅRN for sin bransje.
2. Virksomheten fører i dag en miljøeffektiv drift som mer enn tilfredstiller Fyrtårnstiftelsens krav.