Liljendal Byggetrinn I og II

Byggherre: Trym Bolig
Entreprenør: Teknobygg

Entreprisekostnad eks. mva: 147 millioner kroner
Bruttoareal: 11.000 kvm
Liljendal er boligprosjektet som ligger midt i utviklingsområdet mellom Lade og Strindheim.

Byggetrinn I av Liljendal består av to adskilte blokker, på fire og seks etasjer med henholdsvis 26 og 39 boenheter. Det gamle herresetet Falkenborg blir nærmeste nabo til Liljendal-byggene. Blokkene er bundet sammen med en felles parkeringskjeller.

Byggetrinn II består av totalt 82 leiligheter fordelt på 2 leilighetsbygg. Leilighetene vil ha størrelser fra 2-roms på 39 kvm til toppleiligheter, hvorav den største av disse vil være på 133 kvm. Prosjektet tilbys med en gjennomgående god standard, og

Rørfunn as har hatt ansvaret for det rørtekniske anlegget.
Leilighetene varmes opp med fjernvarme.

Byggetrinn 3 og 4 vil neppe komme i gang før tidligst i 2018. I mens skal Trondheim kommune anlegge en ny vei og et nytt parkanlegg som blir knyttet til Liljendalutbyggingen. Rundt 2025 skal hele utbyggingen stå ferdig, og vil da utgjøre en ny bydel i denne delen av Trondheim.