Takk og farvel til oljefyren

Takk og farvel til oljefyren 21.06.2017 Anette Ramstad – Nå må rørbransjen rydde tid i kalenderen, kommenterer Eli Heyerdahl Eide, fagsjef Energi og Miljø i Rørentreprenørene Norge i Rørfag. Kommentaren ble publisert i forbindelse med at regjeringen kunngjorde forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Regjeringen kunngjorde 15. juni at det innføres forbud mot …

Rørfunn resertifisert

Rørfunn ble resertifisert som MILJØFYRTÅRN – gode tilbakemeldinger fra sertifisør. Som: 1. Rørfunn gir et overraskende proaktivt og nyttig inntrykk av sin virksomhet og i ordets rette forstand et FYRTÅRN for sin bransje. 2. Virksomheten fører i dag en miljøeffektiv drift som mer enn tilfredstiller Fyrtårnstiftelsens krav.