Blussuvoll allè

Byggherre: Veidekke Eiendom AS, Pb. 507 Skøyen, 0214 Oslo
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Prosjektet Blussuvoll allè består av til sammen 76 boenheter, fordelt på 3 blokker

Blussuvoll allè inneholder 76 leiligheter og har et areal BRA i 1-4.etg. på ca. 6900m2, og BRA-S ca 5800m2.
Kjelleren inneholder parkering, boder, tekniske rom, heis og trapperom. Totalt bruksareal kjeller ca. 3000m2.

Rørfunn as har hatt ansvaret for det rørtekniske anlegget.
Leilighetene varmes opp med vannbåren gulvvarme i vindfang/entre/hall, stue og kjøkken.